آیا میدانید داشتن روابط موثر و مفید در سطح خانواده و جامعه بهترین روش پیشگیری از انواع اسیب هاست!

تهران، میدان رسالت، خیابان فرجام، تقاطع حیدر خانی(خاور)، پلاک 700،واحد 5

تلفن تماس : 77187204-021

فرزندپروری

اهداف و اولویت های ما

امروزه خانواده ها به فکر استفاده از شیوه های مفید و موثر فرزندپروری هستند. از آنجایی که تک فرزندی و کم فرزندی رواج زیادی در سطح خانواده ها دارد و دغدغه های تربیت مناسب و جدی دارند ضروری است تا خانواده ها مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

در این مرکز مشاوره شیوه ها و سبکهای نوین و علمی فرزندپروری به خانواده های دغدغه مند در قالب مشاوره های فردی و گروهی آموزش داده می شود.


مقیاس شیوه های فرزندپروری ارجمندنیا (شفا)

دکتر ارجمندنیا بر اساس تجارب کلینیکی و مشاوره ای و مطابق با روش های نوین روان شناسی اقدام به طراحی مقیاس سنجش شیوه های فرزندپروی موسوم به شفا نموده است. این مقیاس قابلیت استفاده در محیط های مشاوره ای و پژوهشی را داراست.


نکات مفید فرزندپروری

فرزندپروری مناسب فرزندپروری است که بر اساس دو شاخص پاسخگویی و انتظار تنظیم شده باشد. به این معنا که والدین هم باید نیازهای ضروری فرزندان را برآورده کنند و هم از آنها انتظار داشته باشند تا مطابق توانایی هایشان وظایفی را در منزل به عهده بگیرند.