اکتبر 7, 2022

نشاط اجتماعی

نشاط اجتماعی در گروی سلامت روان فردی است.
سپتامبر 30, 2022

نشاط اجتماعی در جامعه

نشاط فردی و اجتماعی پایه تعاملات اجتماعی و سلامت فردی است. مصاحب ایرنا با دکتر ارجمندنیا https://www.irna.ir/news/83238039/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
سپتامبر 29, 2022

چرا باید به روان شناس / مشاور مراجعه کنیم؟

تامین بهداشت روانی می تواند زمینه یک زندگی توام با آرامش و سلامتی را برای انسان فراهم کند. امروزه زندگی با توجه به تغییرات سریع السیر […]
ژوئن 1, 2021

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!